آگهی استخدام مدیر تالار پذیرایی

استخدام مدیر تالار پذیرایی

1397-07-18

استخدام مدیر تالار پذیرایی حتما دارای سابقه کاری مرتبط باشد

استخدام مدیر تالار پذیرایی حتما دارای سابقه کاری مرتبط باشد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی