آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

1397-12-12

استخدام تعدادی راننده منظم با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فروردین با محیطی گرم و صمیمی

استخدام تعدادی راننده منظم با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فروردین با محیطی گرم و صمیمی

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی