آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1397-12-12

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس با محیطی منظم و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت همکاری در تاکسی سرویس با محیطی منظم و زنگ خور خوب

اهواز کوی نبوت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی