آگهی استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ارشاد

استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ارشاد

1397-12-12

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ارشاد با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس ارشاد با زنگ خور بالا و درآمد خوب

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی