آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1397-12-12

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به فتوشاپ -کورل-امور چاپ.به صورت دو شیفته

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به فتوشاپ -کورل-امور چاپ.به صورت دو شیفته

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی