آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1397-12-12

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت حضوری و غیر حضوری.لطفا نمونه کار گرافیکی و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر به صورت حضوری و غیر حضوری.لطفا نمونه کار گرافیکی و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی