آگهی استخدام تعدادی ناخن کار حرفه ای

استخدام تعدادی ناخن کار حرفه ای

1397-07-29

استخدام تعدادی ناخن کار حرفه ای و مسلط به دیزاین های روز در سالن محدوده منیره امیریه

استخدام تعدادی ناخن کار حرفه ای و مسلط به دیزاین های روز در سالن محدوده منیره امیریه

تهران منیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی