آگهی استخدام منشی در یک شرکت نمایشگاهی

استخدام منشی در یک شرکت نمایشگاهی

1397-12-12

استخدام منشی در یک شرکت نمایشگاهی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی در یک شرکت نمایشگاهی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی