آگهی استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده پارکت

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده پارکت

1397-12-12

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده پارکت با ظاهر امروزی و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت وارد کننده پارکت با ظاهر امروزی و حقوق مکفی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی