آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

1397-12-12

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/500 م

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی