آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت شهدکالاکار وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت شهدکالاکار وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی

1397-12-12

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت شهدکالاکار ( وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی ) با حقوق 1/700 م

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت شهدکالاکار ( وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی ) با حقوق 1/700 م

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی