آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-12-12

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی با ظاهر آراسته و حقوق توافقی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی