آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-12-12

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر به صورت نیمه وقت و تمام وقت در محدوده قلهک

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر به صورت نیمه وقت و تمام وقت در محدوده قلهک

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی