آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-12-12

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت فیلم های سینمایی و تئاتر.لطفا فقط تماس بگیرید

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت فیلم های سینمایی و تئاتر.لطفا فقط تماس بگیرید

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی