آگهی استخدام تدوینگر حرفه ای در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر حرفه ای در موسسه فرهنگی

1397-12-12

استخدام تدوینگر حرفه ای در موسسه فرهنگی جهت تدوین فیلم های آموزشی

استخدام تدوینگر حرفه ای در موسسه فرهنگی جهت تدوین فیلم های آموزشی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی