آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت مهاجرت بین المللی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت مهاجرت بین المللی

1397-12-12

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت مهاجرت بین المللی با ظاهر مناسب در محدوده سهروردی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت مهاجرت بین المللی با ظاهر مناسب در محدوده سهروردی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی