آگهی استخدام منشی در شرکت خدماتی ساختمانی

استخدام منشی در شرکت خدماتی ساختمانی

1397-12-12

استخدام منشی در شرکت خدماتی ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده نارمک

استخدام منشی در شرکت خدماتی ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده نارمک

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی