آگهی استخدام خواننده در سفره خوانه سنتی

استخدام خواننده در سفره خوانه سنتی

1397-12-12

استخدام خواننده در سفره خوانه سنتی . گروه موسیقی یا فردی.فقط برای پنج شنبه و جمعه

استخدام خواننده در سفره خوانه سنتی . گروه موسیقی یا فردی.فقط برای پنج شنبه و جمعه

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی