آگهی استخدام فروشنده در کافه قنادی کوک

استخدام فروشنده در کافه قنادی کوک

1397-12-12

استخدام فروشنده حرفه ای در کافه قنادی کوک با مزایا و امکانات ویژه برای هماهنگی در این خصوص هماهنگی مطلوبی دارند.

استخدام فروشنده حرفه ای در کافه قنادی کوک با مزایا و امکانات ویژه برای هماهنگی در این خصوص هماهنگی مطلوبی دارند.

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی