آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش چسب رنگ

استخدام منشی خانم در دفتر فروش چسب رنگ

1397-12-11

استخدام منشی خانم در دفتر فروش چسب رنگ یا ساعت کار 14 الی 19 و حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در دفتر فروش چسب رنگ یا ساعت کار 14 الی 19 و حقوق توافقی

تهران بومهن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی