آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی آراد

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی آراد

1397-12-11

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی آراد به صورت تمام وقت در محدوده تهران نو

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی آراد به صورت تمام وقت در محدوده تهران نو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی