آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1397-12-11

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی