آگهی استخدام کارمند اداری خانم و آقا در مجموعه کلینیک های ایساتیس Isatis

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در مجموعه کلینیک های ایساتیس Isatis

1397-12-11

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در مجموعه کلینیک های ایساتیس Isatis با حقوق 1/300 م

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در مجموعه کلینیک های ایساتیس Isatis با حقوق 1/300 م

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی