آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی محدوده شرق

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی محدوده شرق

1397-12-11

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی محدوده شرق با ظاهر آراسته و منظم در مجیدیه

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی محدوده شرق با ظاهر آراسته و منظم در مجیدیه

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی