آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1397-12-11

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت نیمه وقت و ترجیحا ساکن منطقه شاداباد

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت نیمه وقت و ترجیحا ساکن منطقه شاداباد

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی