آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-12-11

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت در محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت نیمه وقت در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی