آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-12-11

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

استخدام منشی مدیر عامل خانم در یک شرکت بازرگانی به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی