آگهی استخدام منشی خانم در شرکت سامان پردازان

استخدام منشی خانم در شرکت سامان پردازان

1397-12-11

استخدام منشی خانم در شرکت سامان پردازان در محدوده سکونت غرب و مرکز تهران

استخدام منشی خانم در شرکت سامان پردازان در محدوده سکونت غرب و مرکز تهران

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی