آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال در تجارت آهن آلات در فضای مجازی

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در تجارت آهن آلات در فضای مجازی

1397-12-11

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در تجارت آهن آلات در فضای مجازی با ظاهر آراسته و مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت فعال در تجارت آهن آلات در فضای مجازی با ظاهر آراسته و مناسب

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی