آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-12-11

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس با درآمد خوب و محیطی منظم (همچنین یک منشی آقا )

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس با درآمد خوب و محیطی منظم (همچنین یک منشی آقا )

اهواز باهنر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی