آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-12-11

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب و محیطی صمیمی

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب و محیطی صمیمی

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی