آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-12-11

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی