آگهی استخدام راننده با وانت مسقف یا موتورسوار

استخدام راننده با وانت مسقف یا موتورسوار

1397-12-11

استخدام تعدادی راننده با وانت مسقف یا موتورسوار جهت همکاری در اداره پست با درآمد و مزایای عالی

استخدام تعدادی راننده با وانت مسقف یا موتورسوار جهت همکاری در اداره پست با درآمد و مزایای عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی