آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-12-11

استخدام یک پیک موتوری خوش اخلاق جهت همکاری در تهیه غذا با درآمد مکفی و مزایا

استخدام یک پیک موتوری خوش اخلاق جهت همکاری در تهیه غذا با درآمد مکفی و مزایا

قم زنبیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی