آگهی استخدام بازیگر جهت گروه فیلم برداری

استخدام بازیگر جهت گروه فیلم برداری

1397-12-09

استخدام بازیگر جهت گروه فیلم برداری با تست رایگان برای سریال های شناخته شده.ارسال رزومه به آی دی: pedramjavan@ بدون تماس تلفنی

استخدام بازیگر جهت گروه فیلم برداری با تست رایگان برای سریال های شناخته شده.ارسال رزومه به آی دی: pedramjavan@ بدون تماس تلفنی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی