آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1397-12-09

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی برای افراد آشنا به مسائل مذهبی و موشن گرافیک.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی برای افراد آشنا به مسائل مذهبی و موشن گرافیک.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی