آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1397-12-09

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت تیزر تلویزیونی و فیلم کوتاه.لطفا از طریق تلگرام یا واتسپ در ارتباط باشید

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت ساخت تیزر تلویزیونی و فیلم کوتاه.لطفا از طریق تلگرام یا واتسپ در ارتباط باشید

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی