آگهی استخدام رنگ کار مو در سالن آرایشی

استخدام رنگ کار مو در سالن آرایشی

1397-12-09

استخدام رنگ کار مو در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام رنگ کار مو در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی