آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1397-12-09

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با تسلط به گرافیک دو بعدی و ادوبی. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه مجاز با تسلط به گرافیک دو بعدی و ادوبی. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی