آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز

1397-12-09

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز به صورت دورکاری.حتما تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی.ارسال مشخصات با سطح آشنایی به انگلیسی به تلگرام ارسال شود a9152100@

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه مجاز به صورت دورکاری.حتما تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی.ارسال مشخصات با سطح آشنایی به انگلیسی به تلگرام ارسال شود a9152100@

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی