آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

استخدام راننده با ماشین جهت کار در آژانس

1397-12-09

استخدام تعدادی راننده خانم و آقای خوش برخورد با ماشین جهت کار در آژانس با درآمد خوب و محیطی سالم

استخدام تعدادی راننده خانم و آقای خوش برخورد با ماشین جهت کار در آژانس با درآمد خوب و محیطی سالم

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی