آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی اروم وطن

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی اروم وطن

1397-12-09

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی اروم وطن با محیطی گرم و صمیمی

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی اروم وطن با محیطی گرم و صمیمی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی