آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی طپش

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی طپش

1397-12-08

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی طپش با درآمد بالا و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی طپش با درآمد بالا و محیطی آرام

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی