آگهی استخدام کارمند اداری در دفتر املاک

استخدام کارمند اداری در دفتر املاک

1397-07-29

استخدام کارمند اداری در دفتر املاک با حقوق عالی ساعت کار 9 تا 13 و 16 الی 22

استخدام کارمند اداری در دفتر املاک با حقوق عالی ساعت کار 9 تا 13 و 16 الی 22

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی