آگهی استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی

1397-12-08

استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی به صورت نیمه وقت.آشنا به امور تبلیغات.

استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی به صورت نیمه وقت.آشنا به امور تبلیغات.

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی