آگهی استخدام کارآموز طراحی سایت در شرکت مجاز

استخدام کارآموز طراحی سایت در شرکت مجاز

1397-12-08

استخدام کارآموز طراحی سایت در شرکت مجاز. برای افراد آشنا به امور گرافیکی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام کارآموز طراحی سایت در شرکت مجاز. برای افراد آشنا به امور گرافیکی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی