آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1397-12-08

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.مسلط به عضوگیری و تولید محتوا در زمینه گیم و فروش.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر.مسلط به عضوگیری و تولید محتوا در زمینه گیم و فروش.

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی