آگهی استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1397-12-08

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با زنگ خور خوب و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با زنگ خور خوب و محیطی آرام

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی