آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-12-08

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی جهت ساخت سریال.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی