آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس پیام

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس پیام

1397-12-08

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس پیام با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس پیام با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

شیراز میدان معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی